Privacy

Laatste update: oktober 2020

Introductie

Deze Privacyverklaring wordt afgegeven door Molecaten. Onze actuele bedrijfsinformatie kunt u hier vinden. Wanneer u een vakantie bij ons reserveert, onze website bezoekt of op onze parken gebruik maakt van sommige faciliteiten, moeten wij soms persoonsgegevens van u gebruiken en opslaan. Deze Privacyverklaring legt uit hoe we dat doen, waarom en welke rechten u heeft.

Doelen en persoonsgegevens

Molecaten heeft de volgende redenen (doelen) om uw persoonsgegevens te verwerken.

Voor het maken van een reservering op een van onze parken:
Wanneer u reserveert voor een verblijf of seizoenplaats op één van onze parken slaan wij deze gegevens op:
 • NAW
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mail
 • Voorkeuren
 • Bankrekeningnummer
 • Verblijfsperiode
 • Informatie over medegasten
 • Eventuele huisdieren

Tijdens uw verblijf:
Wanneer u op één van onze locaties verblijft, kan het zijn dat u ter plekke gebruik maakt van faciliteiten waarvoor wij extra gegevens van u registreren, zoals voor:
 • Het registreren van persoonlijke informatie als u een WiFi code bestelt
 • Cameratoezicht (bewakingsbeelden op en rond onze vakantieparken)
 • Lokale (reserverings)formulieren, bijvoorbeeld voor een aanvraag

Bij contact met Molecaten:
Wij bieden diverse contactopties in de aanloop naar, tijdens en na afloop van uw verblijf:
 • Online contact via onze website of e-mail
 • Telefonisch/sms
 • Bij de receptie

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief:
Wij slaan uw e-mailadres op als u zich via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Om eventuele klachten te registreren en af te handelen:
Mocht u ergens ontevreden over zijn dan kunt u per e-mail een klacht indienen die wij proberen op te lossen. Om dit te doen moeten wij uw NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer en reserveringsnummer registreren.

Voor marketingactiviteiten:
Molecaten heeft een online Nieuwsbrief waarvoor u zich kunt inschrijven.
Wij gebruiken ook Facebook en Instagram voor onze marketing. Gebruikers van die platforms kunnen berichten sturen, likes en reviews achterlaten, etc. Molecaten gebruikt deze feedback van Facebook en Instagram om ons aanbod en onze faciliteiten verder te verbeteren.

Enquêtes en klanttevredenheid:
Voor Molecaten is het erg belangrijk om uw ervaringen te horen. Dat doen wij via klanttevredenheidsonderzoeken en enquêtes. In dat kader registreren wij uw naam, e-mail, gereserveerde locatie en uw ervaringen.

Juridische redenen voor gebruik persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om duidelijk te maken wat de redenen zijn (grondslagen) waarom wij persoonsgegevens moeten opslaan en verwerken. Voor Molecaten zijn de grondslagen dat wij:
 • Voor het aangaan van een overeenkomst gegevens van u moeten opslaan, bijvoorbeeld wanneer u een reservering bij ons maakt voor een vakantie of een reservering voor een seizoenplaats;
 • Op basis van uw toestemming persoonsgegevens kunnen gebruiken, zoals wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief;
 • Een gerechtvaardigd bedrijfsbelang hebben om persoonsgegevens van u te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u bij aankomst een persoonlijke welkomstmap krijgt met uw naam erop of wij u vragen mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wanneer de belastingdienst Molecaten vraagt om inzage te geven in alle ontvangen betalingen in een kwartaal.

Derde partijen

Voor onze dienstverlening is het nodig om leveranciers en andere partijen in te schakelen die soms uw persoonsgegevens van ons ontvangen. Met al deze partijen (officieel ‘verwerkers’ genoemd) sluiten wij een contract dat regelt hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd, en dat bevestigt dat verwerkers geen persoonsgegevens mogen inzetten voor eigen gebruik. Voor de goede orde, Molecaten verstrekt nooit gegevens aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Beveiliging

Molecaten besteedt veel aandacht aan het adequaat beveiligen van bedrijfs- en persoonsgegevens die wij bewaren. De maatregelen die wij daarvoor nemen zijn passend voor het risico dat deze data verloren gaat of op een andere manier onbedoeld wordt gebruikt.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Molecaten bewaart gegevens voor zo lang als nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren, dat verschilt dus per categorie. Daarna worden de relevante data door ons verwijderd of geanonimiseerd.

Uw rechten

De AVG biedt individuele personen uitgebreide rechten wat betreft hun persoonsgegevens. U mag ons vragen om inzage, een kopie te ontvangen, deze data te verbeteren als die fouten bevatten of onvolledig zijn, om persoonsgegevens te verwijderen, in sommige gevallen bezwaar te maken dat Molecaten uw gegevens verwerkt en zelfs om uw gegevens elektronisch over te dragen aan een ander. Al deze rechten kunt u inroepen door Molecaten een e-mail te sturen naar privacy@molecaten.nl. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie.

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop Molecaten omgaat met uw persoonsgegevens, kunt ook een mail sturen naar het mailadres hierboven. Wij proberen dan met u een oplossing te zoeken voor uw vraag of klacht. Mocht u daarna nog steeds het idee hebben dat Molecaten niet goed is omgegaan met uw vraag of uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Nederlandse Privacy autoriteit via deze link.